Mobile menu
شنبه, 06 خرداد 1396 ساعت 16:03

امادگی آزمون RMP

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

دریافت گواهینامه های حرفه ای بین المللی در حوزه مدیریت پروژه از بهترین خواسته های مشترک بین افراد و شرکتها بالنده پروژه محور محسوب می شود. شرکت کنندگان این با نکات کلیدی و ظرایف آزمون کاملا آشنا شده و آماده قبولی در آزمون نهایی می شوند.مدیریت پروژه

محتوای دوره


روز اول
o    مفاهيم اساسي مديريت ريسك – تعاريف- تكرار شونده  بودن در مديريت ريسك – نقش مدير پروژه در مديريت ريسك – مديريت ريسك و مديريت پروژه -  فرايندهاي مديريت ريسك – مشاركت ذينفعان در مديريت ريسك
o    فرايند برنامه ريزي مديريت ريسك : اهداف- وروديها- ابزار و تكنيكها- خروجيها – نكات- تست كلاسي- تست آمادگي


روز دوم
o    فرايند شناسايي ريسك : اهداف- وروديها- ابزار و تكنيكها- خروجيها – نكات- تست كلاسي- تست آمادگي
o    فرايند تحليل كيفي ريسك : اهداف- وروديها- ابزار و تكنيكها- خروجيها – نكات- تست كلاسي- تست آمادگي
o    فرايند تحليل كمي ريسك : اهداف- وروديها- ابزار و تكنيكها- خروجيها – نكات- تست كلاسي- تست آمادگي


روز سوم
o    فرايند برنامه ريزي پاسخگويي به ريسك : اهداف- وروديها- ابزار و تكنيكها- خروجيها – نكات- تست كلاسي- تست آمادگي
o    فرايند كنترل ريسك : اهداف- وروديها- ابزار و تكنيكها- خروجيها – نكات- تست كلاسي- تست آمادگي


ویژگیهای دوره
اين پكيج آموزشي كليه ماژولهاي امتحان بيني المللي RMP را مي پوشاند .

Risk Strategy & Planning
Stakeholder Engagement
Risk Process Facilitation
Risk Monitoring & Reporting
Performed Specialized Risk Analysis

-    در اين دوره با توجه به تمركز به فصل مديريت ريسك PMBOK – 5th Edition    و كليه حوزه هايي كه با اين حوزه دانشي در تعامل هستند، نكات مهم و بخصوص تستي استاندارد Practice Standard For Risk Management   نيز بررسي شده و در طول 3 روز بيش از 500 تست مهم با توجه به منابع موجود و درسهاي آموخته شده تمرين خواهد شد.


 

  • ارائه مدرک معبر به ارزش 16PDU
  • زمان برگزاری: 14 الی 16 تیرماه
  • مدت زمان دوره : 24 ساعت
  • سرمایه گذاری برای دوره:795.000 تومان

 

 

خواندن 631 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 31 تیر 1396 ساعت 16:23

جوملا فارسی