Mobile menu
پنج شنبه, 11 تیر 1388 ساعت 11:56

خدمات مشاوره

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

مهمترین زمینه های کاری موسسه مدیریت پروژه آریانا به شرح زیر است:

خدمات مدیریت طرح در قالب عامل چهارم پروژه ها

تهیه گزارش های توجیه فنی و اقتصادی طرح هامدیریت اجرای پروژه ها به روش EPC و یا MCطراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مدیریت پروژه

 

طراحی و استقرار نظام های یکپارچه

طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه ها و تهیه رویه ها و دستور العمل های عملیاتی و مدیریتی پروژه هااستانداردسازی سیستم های مدیریت پروژه بر اساس PMBOKپیاده سازی سیستم جامع مدیریت پروژه Primavera Enterprise و Primavera Expedition 

ارائه مشاوره و خدمات مدیریتی پروژه ها

ارائه خدمات برنامه ریزی، زمان بندی و کنترل پروژه هاارائه خدمات مدیریت مهندسیپروژه ها و مدیریت تدارکات کالاارائه خدمات مدیریت اجرا و نصب پروژه هاارائه خدمات مدیریت هزینه ها

 

انجام پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی

مطالعات استراتژیک پروژه هاارزیابی بلوغ پروژه ها و ممیزی پروژه ها در تمامی فرآیندهای مدیریت پروژهمطالعات اقتصادی پروژه ها و مطالعات امکان سنجیمطالعات ریسک پروژه ها و مهندسی ارزش پروژه ها

 

خرید و پشتیبانی بسته های نرم افزاری مدیریت پروژه

خرید بسته های نرم افزاری از جمله: COMFAR , Expedition , P3E , p3نصب و راه اندازی نرم افزارها و پشتیبانی از آن هاارئه آموزش مطابق استاندارد تعریف شده پریماورا، مایکروسافت و یونیدو

 

 

خواندن 16419 دفعه آخرین ویرایش در سه شنبه, 15 مرداد 1392 ساعت 15:08

جوملا فارسی