سخنرانان

مهندس وحید آزادمنش

مهندس وحید آزادمنش

عنوان کارگاه: بررسی استانداردها و مدل های مدیریت دعاوی پروژه
خلاصه موضوع:
در این کارگاه آموزشی مجموعه ای از استانداردها و مدل های داخلی و خارجی مدیریت دعاوی از جمله پیوست مدیریت ساخت موسسه PMI، مدل بلوغ مدیریت پروژهای پتروشیمی CPM3 و یک مدل بومی شده در سازمان های پیمانکاری عمومی (GC) ایرانی همراه با خصوصیات ، نقاط ضعف و قوت آن¬ها بررسی و تحلیل می شود.